Assurantiebelasting of omzetbelasting

Afhankelijk van de soort van dienstverlening door de verzekeringsadviseur wordt assurantiebelasting berekend of omzetbelasting.

Advies en omzetbelasting (21%)

Dienstverlening waarbij geen intentie is om een verzekering af te sluiten is omzetbelasting van toepassing.

Voorbeelden daarvan zijn: Het geven van een second opinion, werk voor ergens anders lopende verzekeringen, schadebegeleiding buiten dekking van de verzekering, het opstellen van een financieel plan, advisering om schade te voorkomen en belastingaangifte

Bemiddeling en assurantiebelasting (21%)

Werkzaamheden binnen de dekking van de verzekering.

Voorbeelden daarvan zijn: polis opmaken, polisadministratie, schadebehandeling en andersoortige werkzaamheden gericht op het afsluiten van een verzekering bijvoorbeeld een offertetraject.

LET OP Niet altijd is precies de grens te trekken tussen advies en bemiddeling.