AOW uitkering 2016

De AOW-uitkeringen zijn afhankelijk van uw woonsituatie en of u getrouwd bent of samenwoont.

Voor de AOW bedragen 2016 verwijzen wij u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank.