AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog

De AOW-leeftijd gaan overeenkomstig de kabinetsafspraken stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Iedereen krijgt 5 jaar voor de ingangsdatum van zijn AOW te horen wat zijn AOW-leeftijd is, zodat u voor eerder stoppen eventueel een voorziening kunt treffen.