AOW leeftijd in 2023 niet omhoog

De ministerraad heeft besloten dat de AOW-leeftijd in 2023 op 67 jaar en 3 maanden blijft staan.

Jaarlijks wordt bekeken of de AOW-leeftijd omhoog moet op basis van de levensverwachting.
De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013, dat de AOW-leeftijd niet is verhoogd.

Zie ook AOW-leeftijd schuift op.