ANBi status voor katholiek nieuwsblad

Rechtbank Gelderland heeft uitgesproken dat een stichting die een nieuwsblad uitgeeft een ANBI instelling is. Het stimuleren en uitdragen van een bepaalde geloofsleer, in dit geval het katholieke geloof, dient het algemeen nut volgens de rechtbank.

In haar statutaire doelstelling en bij haar feitelijke werkzaamheden staat het verkondigen van de blijde boodschap van Jezus Christus voorop en niet het tegen betaling beschikbaar stellen van een nieuwsblad.

De stichting is opgericht in 1983 en geeft een nieuwsblad uit ter verkondiging van deze blijde boodschap. Eén en ander geschiedt conform de richtlijnen van de katholieke kerk, in het bijzonder die van het Tweede Vaticaans Oecumenische Concilie. In geschil is of de stichting terecht aanspraak maakt op de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). De inspecteur stelt dat de stichting zich primair richt op het tegen betaling beschikbaar stellen van een nieuwsblad.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het verkondigen van de blijde boodschap van Jezus Christus bij de stichting voorop staat en dat de uitgave van het nieuwsblad slechts het middel is om dit doel te verwezenlijken. De volgorde in de statuten waarin als eerste staat vermeld ‘het uitgeven van een nieuwsblad’ is dus niet bepalend. Het stimuleren en uitdragen van een bepaalde geloofsleer, in dit geval het katholieke geloof, dient het algemeen nut. Het beroep van de stichting is daarmee gegrond.

ECLI:NL:RBGEL:2014:5330

Voor meer informatie over ANBI-instellingen, zie Stichtingen en verenigingen.