ANBI status ingetrokken met terugwerkende kracht

De Belastingdienst heeft van 2.200 goede doelen de belastingaftrek voor donateurs geschrapt. Voor 1 januari 2014 moesten alle goede doelen meer openheid geven op een (eigen) website. Omdat veel organisaties begin dit jaar nog niet aan die eis voldeden kregen zij tot 1 juli 2014 de tijd om dat alsnog te doen.

Ook na herhaalde oproepen van de Belastingdienst hebben deze organisaties daar geen gehoor aan gegeven. De belastingdienst heeft nu de zogenoemde ANBI-status van deze organisaties met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 ingetrokken.

Voor de verplichtingen van de ANBI, zie Publicatie-eisen ANBI instellingen.

Belastingvoordeel

Giften aan deze instellingen zijn dus niet meer aftrekbaar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. In totaal zijn er zo’n 36.000 organisaties met deze status.

BRON: NOS