ANBI-status en bestuurssamenstelling

Uit het beschikkingsmachtscriterium uit de toelichting van de AWR blijkt dat niet één persoon statutair en feitelijk de volledige zeggenschap over het vermogen mag hebben.

Niemand mag over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn/haar eigen vermogen. Zowel de statuten als de interne organisatie moeten dit onmogelijk maken.

Praktische richtlijnen

  1. Zorg dat er ten minste drie bestuursleden zijn. Als er dan één wegvalt, kom je niet direct in de gevarenzone.
  2. Zorg er voor dat niet één persoon de meerderheid van stemmen verkrijgt/kan verkrijgen.
  3. Kies ten opzichte van derden voor een twee-handtekeningensysteem.
  4. Zorg voor een evenwichtige taakverdeling in het bestuur.