ANBI-instellingen

Publicatie-eisen

Met ingang van 2014 moeten ANBI-instellingen diverse gegevens openbaar maken via internet.
Zie Nieuwe vereisten ANBI-instellingen per 2014.

TIP Kerkgenootschappen en daarmee verbonden instellingen hoeven pas in 2016 hieraan te voldoen. Tenzij het juridisch een stichting of vereniging is en zelfstandig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Of een organisatie een ANBI-instelling is kunt u vinden op ANBI-instelling zoeken.

Overige vereisten

Om als ANBI-instelling (= goede doelen instelling) te worden aangemerkt dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen Vereisten ANBI instelling

Giftenaftrek

Voor de toepassing van de giftenaftrek zie ANBI instelling en giftenaftrek.

Als u vragen heeft of advies dan wel hulp nodig hebt om aan de wettelijke vereisten te voldoen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.