Altijd eindheffingsloon of loon van de werknemer

Bij een aantal vormen van loon kunt u niet kiezen voor eindheffingsloon of loon van de werknemer.

Altijd eindheffingsloon

 • vergoedingen voor de aanschaf van producten uit uw eigen bedrijf voor post-actieve werknemers

 • verstrekkingen voor post-actieve werknemers die u ook aan uw werknemers geeft, zoals een kerstpakket

Altijd loon van de werknemer

 • een auto van de zaak (behalve de kosten van buitengewone beveiligingsmaatregelen van die auto)

 • een (dienst)woning (behalve het pied-à-terre en de kosten van buitengewone beveiligingsmaatregelen voor de woning, zie paragraaf 20.3.4)

 • de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u niet als eindheffingsloon hebt aangewezen (zie paragraaf 4.6)

 • vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor criminele activiteiten

 • het deel van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat boven de 30%-grens van de gebruikelijkheidstoets (zie paragraaf 4.2) uitkomt

 • vergoedingen voor een boete die de werknemer heeft gekregen

 • loon uit vroegere dienstbetrekking

 • het rentevoordeel inclusief de kosten van een personeelslening voor een eigen woning waarvan de rente (inclusief de kosten) aftrekbaar is in de inkomstenbelasting

Let op

 • Hebt u een boete gekregen voor een overtreding van de werknemer en verhaalt u deze niet op de werknemer?
  Dan mag u het voordeel voor de werknemer als eindheffingsloon aanwijzen als aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan.

 • Betaalt u de werknemer naast loon uit vroegere dienstbetrekking ook loon uit waarop de arbeidskorting van toepassing is?
  Dan mag u het loon uit vroegere dienstbetrekking aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan.