All-in salaris mag

Op 31 maart 2014 beoordeelde de kantonrechter een zaak waarin een werkneemster met een nulurencontract onder meer uitbetaling van nog niet opgenomen vakantiedagen vorderde (RBOBR:2014:1239).

Deze werkneemster ontkende dat er een all-insalaris was afgesproken. De rechter oordeelde dat een all-insalaris in bijzondere gevallen toelaatbaar is, zolang uit de loonstroken maar blijkt wát er precies is betaald: hoeveel van het betaalde bedrag loon, vakantiegeld of vakantiedagen is. In dit geval was dat het helder. De werkgever moest alsnog vakantiedagen en vakantiegeld betalen.

Hoe kan dat beter?

  • gebruik het all-insalaris bij voorkeur alleen voor oproepkrachten en vakantiekrachten;
  • leg duidelijk schriftelijk vast uit welke componenten het uurloon bestaat (loon, toeslagen, vakantiedagen, vakantietoeslag);
  • maak ook op de loonstroken duidelijk zichtbaar welk deel van de betaling betrekking heeft op het reguliere loon, de toeslagen, de vakantietoeslag en de vakantiedagen;
  • zorg dat uw werknemer het recht behoudt om vakantiedagen op te nemen.
    LET OP U moet uw werknemer dus in staat stellen vakantiedagen op te nemen. Over de uiteindelijk genoten vakantiedagen hoeft u uw werknemer dan geen loon meer te betalen. Dat heeft u immers al gedaan in uw all-inuurloon.
    LET OP Als u uw werknemer geen vakantiedagen laat opnemen, is het overeenkomen van een all-insalaris niet toegestaan!
  • zorg ook dat uw werknemer vakantiedagen opneemt, waaronder minimaal eens per jaar een aantal weken aaneengesloten.

Lees meer in: Personeelszaken