Alimentatie

Alimentatieverplichtingen na echtscheiding eindigen in beginsel twaalf jaar na de inschrijving van de beschikking.
Na twaalf jaar kan de rechter een nadere termijn vaststellen als de beëindiging onaanvaardbare gevolgen zou hebben voor de alimentatiebehoeftige ex-echtgenoot. Een dergelijk verzoek moet binnen drie maanden na afloop van de twaalfjaarperiode worden ingediend.
Inmiddels heeft de rechter beslist dat als de alimentatie langer dan twaalf jaar is betaald, de alimentatiebehoeftige ex-echtgenoot na de laatste betaling toch drie maanden heeft om verlenging aan te vragen.

Als het huwelijk binnen vijf jaar na sluiting is ontbonden en er geen kinderen zijn, eindigt de betalingsverplichting na evenveel jaren als het huwelijk heeft bestaan.

Bij het vaststellen van de alimentatie kan de rechter een kortere termijn dan twaalf of vijf jaar vaststellen. Datzelfde geldt mutatis mutandis voor alimentatie na verbreking van een geregistreerd partnerschap door de rechter, maar niet voor alimentatie die de ex-partners zelf onderling afspreken na beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Zonder afspraken daarover eindigt een dergelijke alimentatie niet automatisch.

LET OP Als de alimentatiebehoeftige ex-echtgenoot trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, vervalt het recht op alimentatie.