Algemene voorwaarden

Met de algemene voorwaarden kunt u de aansprakelijkheid van uw bedrijf beperken. Anders bent u onbeperkt aansprakelijk.

Zie ook bericht Fouten in algemene voorwaarden.

Consumenten en aansprakelijkheidsverzekering

  1. Richting consumenten is volledige uitsluiting van aansprakelijkheid juridisch ongeldig.
  2. Neem een limietbedrag op wat in uw branche gebruikelijk is.
  3. Sluit een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven.
  4. De maximale betalingstermijn is 60 dagen, zie Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd.
  5. Zorg ervoor dat de algemene voorwaarden overeen komen met uw verkoopassortiment.

LET OP Toets minimaal één keer per jaar of uw algemene voorwaarden nog toereikend zijn. Regels en wetten veranderen continue.

LET OP Stuur de algemene voorwaarden tegelijk met de offerte mee en laat deze via een zinsnede in de offerte ook voor akkoord tekenen. Met de factuur meesturen is te laat en alleen verwijzing naar de KvK is niet voldoende.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wijzigingen in de algemene voorwaarden bij bestaande klanten kan alleen met schriftelijke toestemming van die klant. Wijzigt u toch dan hebben deze geen gevolgen voor bestaande klanten.

TIP U kunt een wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden opnemen, bijvoorbeeld: “Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden vooraf besproken met cliënt”.