Akkoord woningmarkt

De regering heeft vandaag 13 februari 2013 een pakket maatregelen bekend gemaakt om de woningmarkt weer op gang te krijgen. De regeringspartijen VVD en PvdA en drie andere partijen, D66, ChristenUnie en SGP ondersteunen deze maatregelen. Onderstaand de wijzigingen kort op een rij:

  • De omzetbelasting op renovaties en verbouwingen in de bestaande bouw wordt met ingang van 1 maart aanstaande verlaagd van 21% naar 6%. Deze verlaging duurt in principe tot en met 28 februari 2014.
  • De fiscale regels omtrent de hypotheekrenteaftrek blijft intact. Wel krijgen kopers de mogelijkheid tot maximaal 50% van de koopsom een aflossingsvrije lening af te sluiten die na maximaal 35 jaar (was eerst 30 jaar) moet worden afgelost. De rente op een dergelijke lening is echter niet aftrekbaar. De gedachte hierachter is dat de eerste jaren het wegvallen van de aflossingsverplichting meer dan opweegt tegen het wegvallen van het voordeel van de belastingaftrek, zodat de lening per saldo leidt tot lagere maandlasten. MAAR, over de gehele looptijd gerekend is een dergelijke lening duidelijk duurder voor de koper.
  • De verhuurdersheffing wordt licht gematigd. Let wel, de verhuurdersheffing geldt ook voor commerciële verhuurders met meer dan 10 woningen, die deze verhuren beneden de grens voor de huurtoeslag.
  • De maximale huurverhogingen voor “scheefwoners” worden verlaagd naar 4% boven de inflatie voor inkomens boven de € 43.000 (was 6,5%), 2,0% boven de inflatie voor inkomens tussen € 33.164 en € 43.000 (was 2,5%) .