Agrarische subsidieverlening

Vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2013 staat de Jonge landbouwersregeling open.

Vanaf 15 november tot en met 31 december 2014 zijn de provinciale subsidieregelingen voor het (agrarisch) natuurbeheer 2014 open in het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

Vanaf 15 augustus 2013 tot en met 30 september 2013 is de openstelling voor de subsidie Investeringen in integraal duurzame stallen (RLS). Zie Investeren in integraal duurzame stallen.

Idem vanaf 15 augustus tot en met 30 september 2013 De LNV-subsidieregeling ‘Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen’ (afgekort POP NU). Voor meer informatie zie LNV subsidieregeling.

Vanaf 1 juli 2013 tot veelal 31 oktober 2014 is per provincie beschikbaar de Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop. Houdt de websites van de provincies in de gaten. Provincie Noord-Holland, subsidies Natuur en Milieu.

Voor agrarische subsidieverlening kunt u onder meer terecht bij het DR-loket van het Ministerie van Economische Zaken.

Daarnaast zijn er nog de algemene investeringsregelingen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting die ook voor de agrarische ondernemer van toepassing zijn.