Agrarisch algemeen

Actueel

Voor de recente ontwikkelingen van de melkprijzen zie Ontwikkeling melkprijzen.

Wees er snel bij na 1 april 2015 voor het veilig stellen van uw landbouwsteun: Gecombineerde opgave 2015.

Nieuwsbrieven Gemeenschappelijk landbouwbeleid (NGLB) 2014-2020

Voor de actuele stand van zaken, zie mijn RVO dat u informeert door middel van nieuwsbrieven.

Overgang naar betaling per hectare (betalingsrechten)

In het GLB van 2006 tot en met 2013 werd een bedrijfstoeslag betaald. De bedrijfstoeslag was gebaseerd op betaalde subsidies in een referentieperiode, dus op historische betalingen. Nu komt er een betaling per hectare. Deze betalingen zijn betalingen met als doel:

  • versterking van concurrentiekracht, duurzaamheid en innovatievermogen van de landbouwsector;
  • beloning voor extra prestaties op het gebied van natuur, landschap, diergezondheid en dierenwelzijn;
  • bijdrage aan de voedselzekerheid.

Per 31 december 2014 vervallen de toeslagrechten. In 2015 komt er een nieuw systeem van rechten, namelijk de betalingsrechten. Deze betalingsrechten worden in 2015 toegekend, maar moeten wel tijdig worden aangevraagd.

Er komt in Nederland een overgangsperiode tot 1 januari 2019. De afbouw en de opbouw van het bedrag naar een gelijk bedrag per hectare voor elke landbouwer is dan geleidelijk. Hoogstwaarschijnlijk krijgt iedereen in 2019 dezelfde waarde per hectare.
LET OP Het is belangrijk dat u de rechten in eigendom hebt in 2014. Die vormen de basis voor de berekening van het compensatiebedrag dat van 2015 tot 2019 wordt uitbetaald, als onderdeel van uw nieuwe betalingsrechten.

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (NGLB) 2014-2020

De Europese Unie (EU) heeft het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gewijzigd.
Het Nederlandse uitgangspunt is dat bedrijven door het nieuwe beleid meer gaan innoveren, zich beter op de markt richten en minder afhankelijk worden van inkomenssteun. Zo moeten de bedrijven hun goede concurrentiepositie houden. Het nieuwe GLB gaat op 1 januari 2014 in en loopt tot 2020.
Niet alles wijzigt in één keer. 2014 wordt een overgangsjaar waarin vooral het budget wijzigt.
De informatie in dit dossier is nog niet definitief, omdat er nog belangrijke keuzes moeten worden gemaakt.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie is voortdurend in beweging. Er zijn diverse subsidieregelingen die onder het GLB vallen. De bekendste daarvan is de Bedrijfstoeslag (toeslagrechten), die sinds 2006 bestaat. Er zijn toen veel subsidies losgekoppeld van de bijbehorende productie en opgenomen in één bedrijfstoeslag.
In 2010 zijn opnieuw een aantal subsidies losgekoppeld van de productie, zoals: de slachtpremie voor volwassen runderen en kalveren.

Naast de bedrijfstoeslag zijn er nog andere GLB-regelingen. Bijvoorbeeld de Investeringen in integraal duurzame stallen.

Voor de regelingen in het GLB verwijzen wij u naar het DR-loket van het Ministerie van Economische Zaken.

Continuïteit in de agrarische sector

12 april 2013 Continuïteit is een belangrijke factor ook in de agrarische sector.
De verwachting bij nieuwe investeringen is dat de verdiensten zullen groeien. Toch zal er steeds goed gekeken moeten worden of het rendement van de investering voldoende is. Dan kijk je niet alleen naar de terugverdienperiode, maar ook naar het rendement in die periode.
Investeren alleen om het betalen van belastingen te voorkomen is niet toereikend. Elke ondernemer zal rendement moeten nastreven. Daarom zal bij elke investering het rendement berekend worden voordat de beslissing wordt genomen. Door te investeren vermijdt je wel belasting en kun je dus volstaan met een lager rendement afhankelijk van de belastingbesparing.

28 maart 2013. Dagelijks stoppen 7 boeren met hun onderneming. Desondanks wordt er volgens de staatssecretarissen Dijksma (EZ) en Weekers (Financiën) door de overheid veel gedaan om agrarisch ondernemerschap te stimuleren.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, neem dan gerust contact met ons op met het contactformulier op de website of telefonisch op 075 616 74 87 of 0651 18 06 52, of per email op info@adfinadvies.nl.