Afzien van vergoeding is gift

Afzien van een vergoeding voor werkzaamheden die u voor een goed doel uitvoert is aftrekbaar als gift.

Voorwaarden

  • u heeft een verklaring van het goede doel dat u zich heeft ingezet als vrijwilliger;
  • u kunt aanspraak maken op de in de verklaring genoemde vergoeding;
  • het goede doel kan en wil u de vergoeding ook betalen;
  • u kunt over de vergoeding beschikken.

Randvoorwaarden

  • belastingbesparing mag geen doel zijn;
  • de instelling moet de bedoeling hebben de¬†vergoeding ook daadwerkelijk uit te betalen;
  • de instelling moet financieel in staat zijn de vergoeding te betalen.