Afzien van kostenvergoeding is gift

Kunt u de gemaakte kosten declareren bij de (culturele) ANBI, maar ziet u hiervan af? Dan doet u een gift. U mag deze gift aftrekken als een gewone gift. U moet wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het is een ANBI of culturele ANBI.
  • De (culturele) ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.
  • De financiële situatie van de (culturele) ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
  • De (culturele) ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
  • U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de (culturele) ANBI schenkt.

De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat u vergoed zou krijgen. Alleen voor autokosten geldt een vast bedrag.

Maatschappelijke opvattingen

Het gaat om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden. Dan mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift.

Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zijn bijvoorbeeld:

  • reiskosten
  • portokosten
  • kosten voor enveloppen, papier of inkt
  • auto- en taxikosten

Auto- en taxikosten

Voor autokosten telt u een vast bedrag van € 0,19 per kilometer mee. Voor taxikosten telt u de werkelijke kosten mee.