Afwisselend gebruik bestelauto

Indien een bestelauto van de werkgever afwisselend wordt gebruikt door de werknemers, dan mag de eindheffing voor het privégebruik van deze bestelauto worden toegepast.
Deze eindheffing bedraagt € 300 op jaarbasis.

LET OP Het afwisselend gebruik moet voortkomen uit de aard van het werk.

LET OP Deze regeling gaat niet op, indien de desbetreffende bestelauto door één van de werknemers steeds mee naar huis wordt genomen en deze werknemer de bestelauto ook privé mag gebruiken. Dan is duidelijk wie deze auto gebruikt en moet de van toepassing zijnde fiscale bijtelling voor privégebruik worden toegepast.

Zie hiervoor de uitspraak RBGEL:2015:8140.