Aftrekbare zorgkosten

Bepaalde ziektekosten voor uzelf, uw fiscale partner of kinderen jonger dan 27 jaar binnen uw gezin zijn fiscaal aftrekbaar. In 2014 verdwijnt daar weer een deel van, zie Aftrek specifieke zorgkosten vervalt deels in 2014.

Niet aftrekbare kosten

 1. Zorgpremie basisverzekering en aanvullende verzekeringen.
 2. Bril en contactlenzen.
 3. Huisapotheek.
 4. Verplicht en vrijwillig eigen risico.
 5. Wettelijk verplichte eigen bijdrage, bijvoorbeeld bij AWBZ of WMO.
 6. Kosten van uitvaart, begrafenis/crematie.
 7. Rollator, looprek of okselkruk.
 8. Eigen bijdrage gehoorapparaat (75% wordt vergoed).
 9. M-behandeling voor een vrouw >43 jaar.
 10. De eerste twee ivf-behandelingen als meer dan één embryo wordt teruggeplaatst en de vrouw is jonger dan 38 jaar.

LET OP Alle ziektekosten die worden vergoed komen niet voor fiscale aftrek in aanmerking.

Aftrekbare kosten

 1. Geneeskundige en heelkundige hulp.
 2. Hulpmiddelen om zoveel mogelijk uw normale leven te kunnen leiden, anders dan de hiervoor genoemde niet aftrekbare ziektekosten.
 3. Medisch noodzakelijke aanpassingen aan uw woning.
 4. Vervoerskosten van uzelf naar arts, huisarts of ziekenhuis.
 5. Vervoerskosten voor regelmatig ziekenbezoek van uw partner of chronisch zieke gezinslid.
 6. Farmaceutische hulpmiddelen op voorschrift van een arts.
 7. Extra gezinshulp.
 8. Extra beddengoed voor een chronisch zieke en extra kleding: standaard € 315 of € 775 indien de kosten hoger zijn dan € 620.

 Definitie geneeskundige en heelkundige hulp

Alle  hulp gericht op genezing en heling door:

 1. huisarts en tandarts;
 2. specialist, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, oefentherapeut, logopedist, orthopedist, podotherapeut, mondhygiëniste, huidtherapeut;
 3. verpleging in een ziekenhuis, kosten van revalidatie of kosten van een verpleeginstelling;
 4. acupunctuur en homeopathie.

LET OP Bij behandeling door een paramedicus, kan de fiscus om een verklaring van de behandelende medicus vragen, waarin deze aangeeft wat de behandeling inhoudt. Acupunctuur en homeopathie moeten op voorschrift en onder begeleiding van een arts gebeuren.
LET OP Er geldt wel een drempelinkomen.

Drempelinkomen 2013

De aftrekbare zorgkosten worden in aanmerking genomen voor zover zij de drempel overschrijden:

Bij een gezamenlijk drempelinkomen van twee partners in 2013:

van t/m bedraagt de drempel
€ 14 914 € 250
€ 14 915 € 39 618 1,65% van het drempelinkomen
€ 39 619 en hoger € 653 plus 5,75% van het gedeelte van het drempelinkomen boven € 39 618

Bij een negatief gezamenlijk drempelinkomen bedraagt de drempel voor 2013 € 250.

Bij een drempelinkomen van iemand zonder partner in 2013:

van t/m bedraagt de drempel
€ 7 457 € 125
€ 7 458 € 39 618 1,65% van het drempelinkomen
€ 39 619 en hoger € 653 plus 5,75% van het gedeelte van het drempelinkomen boven € 39 618

Tabel drempelinkomen (2013) voor kosten extra gezinshulp

Bij een drempelinkomen (€) van
meer dan maar niet meer dan geldt als percentage
30 593 0%
30 593 45 890 1%
45 890 61 181 2%
61 181 3%