Aftrekbare vervoerskosten

Vervoerskosten naar artsen (huisarts, tandarts, medisch specialist) zijn aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Ritten naar de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut vallen hier ook onder. Maar alleen als die een schriftelijke verklaring geeft waarin onder andere staat wat de klachten zijn en hoeveel behandelingen nodig zijn. Voor een reeks behandelingen is in totaal één verklaring nodig. U kunt die ook achteraf nog opvragen.

Ritten naar andere paramedici, zoals een pedicure, psycholoog, verslavingskliniek of acupuncturist zijn alleen aftrekbaar bij behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts.

Aftrekbare kosten

Bij vervoer met het openbaar vervoer, de ambulance of de taxi, is het simpel. Je kunt voor elke rit de prijs opvoeren die je in rekening gebracht krijgt. Maar als je met de auto naar een arts of medische behandeling reist, dan vergt het heel wat rekenwerk om het aftrekbare bedrag te berekenen. Ook in dat geval zijn de werkelijke uitgaven voor reiskosten naar een arts of ziekenhuis aftrekbaar, maar die staan niet op een bonnetje, kaartje of rekening. Het gaat niet alleen om de benzinekosten, maar om alle vaste en variabele kosten voor de rit.

Kosten per kilometer

Volgens de website van de Belastingdienst mag u bij gebruik van de auto de volgende kosten meenemen:

  • brandstofkosten
  • wegenbelasting
  • verzekeringspremie voor de auto
  • afschrijving
  • onderhoudskosten
  • parkeergelden
  • overige kosten, zoals kosten van de wasstraat

Op basis hiervan bereken je de kilometerprijs die je mag hanteren bij ‘vervoerskosten door ziekte of invaliditeit’.
In mindering breng je de vergoeding van zorgverzekeraar, werkgever, UWV, gemeente of Rijk.

LET OP Als u vervoerskosten hebt die wel in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekeraar, maar desondanks voor eigen rekening zijn, dan vermindert dit de aftrek ook. Dat geldt:

  • als je zelf een eigen bijdrage betaalt voor de vervoerskosten;
  • als vervoerskosten uiteindelijk niet vergoed worden doordat ze onder het eigen risico vallen;
  • als je vervoer naar een arts gedekt is onder je verzekering, maar je kiest voor een vervoersbedrijf dat niet onder de dekking valt.

LET OP Parkeerkosten bij het ziekenhuis worden geacht te zijn verwerkt in het kilometertarief van de auto en mogen dus niet apart in aftrek worden gebracht.

Kosten voor aanpassingen auto

Kosten voor aanpassingen aan de auto vanwege een handicap kun je niet meerekenen bij de vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. Denk aan de kosten voor bredere portieren, een liftinstallatie voor een rolstoel of handgas en handremmen.
Deze kosten zijn wel aftrekbaar, maar moeten worden ingevuld in de rubriek ‘hulpmiddelen’ bij zorgkosten.

Afschrijvingsmethode

Hoe je de afschrijving van de auto moet berekenen is niet erg duidelijk. De Belastingdienst is wel kritisch op de berekening van de afschrijving.

Uit de rechtspraak wordt duidelijk dat je kans loopt op een vermindering van de door jou berekende aftrekpost voor vervoerskosten, als je uitgaat van een lineaire afschrijvingsmethode. Dat wil zeggen dat je de aankoopprijs van je auto vermindert met de geschatte toekomstige verkoopopbrengst, en dit bedrag deelt door het aantal jaren dat je de auto verwacht te bezitten.
Een lineaire afschrijving is niet voldoende nauwkeurig als de Belastingdienst aantoont dat een andere (jaarlijks dalende) afschrijving realistischer is.

ANWB-tool

Voor auto’s tot 15 jaar oud kun je het hulpmiddel Bereken autokosten’ van de ANWB gebruiken voor een grove inschatting van de kosten. Als je daar gebruik van maakt, zal de fiscus de aftrekpost hooguit achteraf naar beneden kunnen aanpassen. Van een boete zal dan geen sprake zijn, want je hebt een redelijk onderbouwde aanname gedaan. Er wordt daarom regelmatig geadviseerd de aftrekpost gemakshalve op deze manier te berekenen.