Aftrek reiskosten openbaar vervoer

De werkgever heeft de mogelijkheid om aan een werknemer de werkelijke reiskosten onbelast te vergoeden.
Reist een werknemer met het openbaar vervoer en krijgt hij of zij slechts een beperkte reiskostenvergoeding, dan kan de werknemer ook gebruikmaken van de reisaftrek, onder aftrek van de (lage) vergoeding door de werkgever.
Voor zowel de reisaftrek als de vergoeding van de werkelijke kosten door een werkgever – die nog geen gebruik maakt van de Werkkostenregeling – moeten de vervoersbewijzen worden bewaard.

Onbelaste kostenvergoeding vervoer

Als werkgever kunt u voor kosten van vervoer een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer over de volledige reisafstand. Dit geldt voor alle zakelijke kilometers die de werknemer aflegt. Daarbij is het niet relevant hoe er gereisd wordt: per auto, motorfiets, fiets, openbaar vervoer, te voet, etc. De woon-werkkilometers worden voor de loonheffing en de inkomstenbelasting ook als zakelijke kilometers gekwalificeerd.

Bewijslast kosten openbaar vervoer

Bij gebruik van de Ov-chipkaart worden er geen fysieke plaatsbewijzen meer afgegeven. Daarbij komt dat door de verkorting van de bewaartermijn bij Ov-bedrijven belastingplichtigen reisgegevens niet meer kunnen overleggen aan de inspecteur.
Dat heeft bij sommige belastingplichtigen zelfs geleid tot een correctie van de reisaftrek. In een recent besluit keurt de staatssecretaris vooruitlopend op een aanpassing van de uitvoeringsregeling onder voorwaarden goed dat het bewijs ook op een andere wijze kan worden geleverd.

Daaraan stelt de staatssecretaris de volgende voorwaarden:

  1. De reiziger overlegt een reisverklaring van de werkgever waaruit blijkt welk reispatroon hij heeft gehad in het desbetreffende jaar.
  2. De reiziger maakt aannemelijk dat de reizen zijn gemaakt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met betalingsbewijzen voor de Ov-chipkaart of de reisgegevens van TLS.

Bovenstaande goedkeuring geldt ook voor het onder de overgangsregeling in de loonheffingen te leveren bewijs van het reizen per openbaar vervoer.