Aftrek kosten van levensonderhoud vervallen

De forfaitaire aftrek voor kosten van levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar is met ingang van 2015 vervallen.

Voor de oude regeling zie Aftrek levensonderhoud < 21 jaar.