Afspraken over derde WW-jaar

De maximale duur van de WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 verkort tot maximaal 24 maanden, zie Wijzigingen WW per 1 januari 2016.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de vakbonden en het kabinet in het kader van het Sociaal Akkoord uit 2013 afspraken gemaakt over de invulling van het derde WW-jaar. Dat zal via cao-afspraken door de werknemers worden betaald.

Versobering opgevangen

De eerste twee jaar van de WW worden betaald door de werkgevers. In het kader van het cao-overleg kunnen sociale partners afspraken maken over private aanvulling van de WW, waarbij werknemers de premie betalen uit het nettoloon. Op die manier wordt de versobering van de WW opgevangen door de sociale partners. De landelijke instantie die het derde WW-jaar gaat uitvoeren, moet nog worden gekozen.

Meer zeggenschap over WW

De sociale partners krijgen ook meer zeggenschap over de WW. In de wet wordt verankerd dat zij een ‘zware’ adviesrol krijgen bij beslissingen over de premie, duur en opbouw van de WW. Dit vloeit ook voort uit het Sociaal Akkoord.