Afschrijving gebouwen beperkt vanaf 2019

Afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting wordt beperkt met ingang van 2019 tot niet verder dan 100% van de WOZ-waarde.

Regeling tot en met 2018

Tot en met 2018 mocht worden afgeschreven op panden die door de eigen onderneming worden gebruikt tot 50% van de WOZ-waarde. Als de boekwaarde boven de 50% van de WOZ-waarde uitkwam, bijvoorbeeld door investeringen of een dalende WOZ-waarde mocht weer worden afgeschreven tot die waarde.
LET WEL Dit geldt niet voor beleggingspanden, want daar geldt de 100% WOZ-waarde als grens.
Deze regeling geldt zowel voor ondernemingen in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Regeling vanaf 2019

Vanaf 2019 mag in de sfeer van de vennootschapsbelasting in alle gevallen nog maar worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde.
TIP In de sfeer van de inkomstenbelasting verandert er niets.

Overgangsregeling

Ondernemingen in de vennootschapsbelasting die pas hebben geïnvesteerd in een bedrijfspand en op 1 januari 2019 nog geen 3 jaar hebben afgeschreven, mogen doorgaan met afschrijven tot het moment dat de drie jaar zijn bereikt. Concreet geldt dit dus voor ondernemingen die in 2016-2018 hebben geïnvesteerd in een bedrijfspand en uiterlijk in 2018 al zijn begonnen met het afschrijven op deze panden.
LET WEL Je mag afschrijven vanaf het moment van ingebruikname.

TIP
Neem het pand in 2018 al in gebruik en schrijf daarop af in 2018.

TIP Overweeg of het aantrekkelijker is om het bedrijfspand dan in privé te kopen en te verhuren aan de BV.