Afschaffing dividendbelasting van de baan

Het kabinet heeft op 15 oktober 2018 nieuwe belastingmaatregelen voorgesteld die beter zouden zijn voor de economie dan afschaffing van de dividendbelasting, waaronder een extra verlaging van de Vpb-tarieven.

Geen afschaffing dividendbelasting

Op 15 oktober 2018 is de uitkomst van de heroverweging van de belastingmaatregelen ter verbetering van het vestigingsklimaat openbaar gemaakt. Het kabinet ziet af van afschaffing dividendbelasting. Het hiermee gemoeide bedrag van € 1,9 mld. wordt gebruikt voor lastenverlichting ten behoeve van het bedrijfsleven.

  • Het MKB profiteert in de nieuwe plannen van een extra laag ‘mkb-tarief’: bij een winst van niet meer dan 200.000 euro daalt het verlaagde tarief vennootschapsbelasting in 2021 tot 15%, in plaats van de in het regeerakkoord genoemde 16%.
  • Het normale Vpb-tarief komt ook lager uit dan in eerdere voorstellen, namelijk op 20,5%. De verlaging van het normale tarief wordt echter een jaar later ingezet dan oorspronkelijk de bedoeling was, dus pas in 2020. In 2019 betalen bedrijven nog 25% vennootschapsbelasting over winsten groter dan € 200.000.

Verzachtende maatregelen Belastingplan 2019

Naast de voorgestelde verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting kondigt het kabinet nog meer belastingmaatregelen aan. Een deel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019 was gekoppeld aan de afschaffing van de dividendbelasting en moest bijvoorbeeld negatieve effecten van de afschaffing tegengaan. Die maatregelen zijn nu niet meer nodig. Andere maatregelen worden verzacht.

Maatregelen die in 2019 gevolgen zouden hebben en die nu verzacht worden zijn de volgende:

  • Zoals wij eerder hebben bericht moeten dga’s hun schuld aan de bv afbouwen. Volgens de nieuwe plannen worden zowel bestaande als nieuwe eigenwoningschuld echter uitgezonderd van deze maatregel.
  • De beperking afschrijving op vastgoed in eigen gebruik wordt verzacht door een overgangsregeling. Als een gebouw vóór 1 januari 2019 in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven, mag deze tot het einde van de driejaarsperiode nog volgens de huidige regels worden afgeschreven.
  • De spoedreparatie fiscale eenheid krijgt in het nieuwe voorstel een kortere terugwerkende kracht, namelijk tot 1 januari 2018. Deze nieuwe ingangsdatum is belastingtechnisch werkbaarder, omdat bedrijven pas over het belastingjaar 2018 met de nieuwe maatregelen te maken krijgen. De extra kosten worden ondergebracht in de begroting voor 2019.

Tot slot voorziet het kabinet in een overgangsregeling voor de beperking van de 30%-regeling voor die expats, voor wie de regeling als gevolg van de beperking in 2019 of 2020 zou eindigen.

Bron: Deloitte.