Afroommethode niet (altijd) toepasbaar

Met uitspraak d.d. 24 juni 2016 (HR:2016:1269) heeft de Hoge Raad bepaald dat de afroommethode niet kan worden toegepast als er op basis van de vergelijkingsmethode een gebruikelijk loon kan worden bepaald.

Stel dat in een vergelijkbare situatie het gebruikelijk loon € 150.000 bedraagt. Dan wordt het gebruikelijk salaris rekening houdend met de doelmatigheidsmarge van 25% bepaald op € 112.500.

LET OP Leg in uw dossier vast op basis van welke vergelijkbare cijfers u het gebruikelijk loon heeft bepaald.