Afroommethode ingeperkt

Als DGA dient u vanaf 2014 een gebruikelijk loon van minimaal € 44.000 te ontvangen, zie Gebruikelijk loon DGA. Om te bepalen wat het gebruikelijk loon is gebruikt de fiscus vaak de zogenaamde “afroommethode”. Bij afromen wordt uw salaris bepaald door uw omzet te verminderen met de kosten en afschrijvingen – afgezien van uw salaris – en te verminderen met een winstopslag. Vervolgens moet daarvan 75% (2015) als salaris worden betaald.

Veronderstelling daarbij is dat de opbrengsten van de BV nagenoeg geheel voortvloeien uit de werkzaamheden van de DGA.

Echter onder bepaalde voorwaarden mag de inspecteur het gebruikelijk loon hoger vaststellen. Bijvoorbeeld als bij het salaris van de meest vergelijkbare dienstbetrekking een hoger loon gebruikelijk is. Andersom kan de DGA op basis van eenzelfde vergelijkbare dienstbetrekking een lager salaris bepleiten.

Voor een voorbeeld hiervan zie de Uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland RBNHO:2014:10956.