AFM gaat bevindingen over individuele accountantskantoren publiceren

De Minister van Financiën zal de publicatie van de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over individuele accountantskantoren mogelijk maken in het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014.
Dat schrijft de minister in een nota naar aanleiding van verslag van de Wijzigingswet financiële markten 2014 aan de Tweede Kamer.
Op dit moment zijn de onderzoeksrapporten van de AFM niet te herleiden tot de individuele accountantskantoren.

Met deze toezegging komt de minister tegemoet aan de behoefte van de sector en de Tweede Kamer naar meer transparante kwaliteitsinformatie van de AFM over individuele accountantskantoren. De minister loopt hiermee vooruit op de Europese ontwikkelingen. Wijzigingswet financiële markten 2014