Afkoopregeling levenslooptegoed 2015

Ook in 2015 kunt u uw levenslooptegoed in één keer afkopen. Van uw tegoed per 31 december 2013 behoeft u dan slechts over 80% af te rekenen met de fiscus. Dat gebeurt via de loonstrook van de werkgever. De opname (inclusief rente over 2013) is vrij besteedbaar en behoeft dus niet in verlofvorm opgenomen te worden.

LET OP Dit geldt niet voor het tegoed opgebouwd na 31 december 2013.

LET OP Er kan geen gebruik worden gemaakt van de regeling als er in 2015 al uitkeringen hebben plaatsgevonden.

LET OP De opname beïnvloedt het recht op huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.

LET OP De regeling 2015 geldt alleen als u het tegoed in één keer opneemt.

LET OP De vrijstelling in box 3 voor geblokkeerde spaartegoeden, aandelenoptierechten, aandelen of winstbewijzen die in het kader van een spaarloonregeling zijn gespaard en voor levensloopspaarregelingen is vervallen. Maar er geldt wel een overgangsregeling op grond waarvan de oude vrijstelling t/m 2016 van toepassing blijft voor tegoeden die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd. De vrijstelling voor deze oude, via de spaarloonregeling gespaarde tegoeden bedraagt maximaal € 17 025 per persoon en is niet overdraagbaar aan de partner.

Geen werkgever

Dan betaalt de bank het tegoed uit onder inhouding van 52% inkomstenbelasting. Valt uw inkomen in een lager belastingtarief, dan kunt u dit rechttrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
U doet het verzoek tot uitbetaling met een formulier dat u bij uw bank kunt verkrijgen.