Afkoop (klein) pensioen

Klein pensioen afkopen

Pensioenuitvoerders mogen een klein pensioen zonder uw toestemming afkopen om de administratieve lasten te beperken. Het beheer van kleine pensioenaanspraken is relatief duur door de jaarlijks te versturen pensioenoverzichten, soms vele jaren lang, de administratieve handelingen rondom de veelal geringe periodiek (per maand, kwartaal of jaarlijks) uit te betalen bedragen.

Afkoopgrens

Is de bruto-pensioenuitkering op jaarbasis minder dan € 467,89 (2017) dan mag de pensioenuitkering onder voorwaarden zonder uw toestemming worden afgekocht. De afkoopgrens wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wanneer mag afkopen zonder uw toestemming, rekeninghoudend met de afkoopgrens?

 • Een pensioenregeling waaraan u precies 2 jaar niet meer deelneemt en waarvan de bruto-jaaruitkering lager is dan de afkoopgrens.
 • Kleine pensioenen die al langer staan, mogen op pensioendatum worden afgekocht.
 • Partnerpensioen als een deelnemer komt te overlijden.
 • Bijzonder partnerpensioen bij scheiding of einde samenwoning.

LET WEL Afkoop moet gebeuren binnen 6 maanden na de desbetreffende datum.

Situaties waarbij u wel toestemming moet geven (of geen bezwaar)

 • Als u langer dan 2 jaar niet meer deelneemt aan de pensioenregeling.
 • De termijn van 6 maanden is verstreken.
 • De pensioenopbouw is gestopt voor 2007.
 • De pensioenuitkering is ingegaan.
 • Afkoop in de pensioenovereenkomst is beperkt of uitgesloten.

Bepaling en uitbetaling afkoopsom

De afkoopsom is de contante waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen. De hoogte van de afkoopsom is afhankelijk van de rekenrente c.q. het verwachte rendement waarvan de pensioenuitvoerder uitgaat en uw leeftijd en levensverwachting.

Op de afkoopsom wordt loonheffing ingehouden. Meestal is dat het tarief van de eerste schijf, zijnde in 2013 bij jonger dan 65 jaar 37%.

 Fiscale gevolgen van afkoop

 • Over de afkoopsom betaalt u inkomstenbelasting die kan oplopen tot maximaal 52%.
 • De eenmalige afkoop heeft mogelijk een negatieve invloed op de hoogte van de zorgtoeslag en andere toeslagen of een bijstandsuitkering (indien van toepassing).
 • Over de afkoopsom van een klein pensioen betaalt u geen revisierente.