Afkoop lijfrente over de afkoopwaarde

Voortaan betaalt u over het tussentijds afkopen van een lijfrente alleen belasting (en mogelijk revisierente) over de afkoopwaarde van de lijfrente.
Voorheen moest men belasting betalen over minimaal de betaalde premies (de minimumwaarderingsregel), ook als de afkoopwaarde lager was.
Dit kon tot gevolg hebben dat je meer belasting betaalde dan dat je aan afkoopsom zou ontvangen.

TIP Indien u in het verleden hebt afgerekend over de betaalde premies terwijl de afkoopwaarde lager was, dan kunt u dat in 2015 nog met terugwerkende kracht tot en met 2010 (laten) corrigeren.