Afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt

De regeling Afdrachtvermindering Onderwijs gaat verdwijnen. Met ingang van 2014 wordt deze omgezet in een subsidieregeling.

Nieuwe subsidieregeling

De reden voor het verdwijnen van de afdrachtvermindering is dat deze fiscale regeling te ongericht zou zijn, te weinig specifiek, en de uitgaven voor de afdrachtvermindering enorm gestegen zijn, meer dan verdubbeld in 5 jaar tijd (nu 400 miljoen euro).
De definitieve vormgeving van de regeling is nog niet bekend. Het beschikbare budget zal in vergelijking met de fiscale regeling bijna gehalveerd worden tot rond de 209 miljoen euro.

De doelgroep

De subsidie zal zich vooral gaan richten op groepen in kwetsbare posities en waar bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Verder zal het accent gelegd worden op sectoren die op termijn problemen verwachten met de personeelsinvulling en met het aantrekken van wetenschappelijk personeel.
Gedacht wordt aan:
– MBO-scholieren die een BBL-traject volgen;
– technische HBO-studenten (inclusief agri) die een gecombineerd leer/werk-traject uitvoeren dat deel uitmaakt van hun opleiding;
– wetenschappelijke onderzoekers of technische ontwerpers die een tijdelijke overeenkomst hebben bij een onderzoeksinstituut of een universiteit;
– promovendi.

Verandering

Ten opzichte van de oude regeling vervallen dus de mogelijkheden voor de MBO BOL-trajecten, VMBO leer-werktrajecten, werklozen naar een startkwalificatie opleiden, EVC en niet-technische hogere opleidingen.
Het ziet er dus naar uit dat de oude regeling geheel gaat verdwijnen, ondanks vele vragen vanuit de Tweede Kamer naar effectiviteit en kostenbeheersing.