Afbouw algemene heffingskorting

Sinds 2014 is de algemene heffingskorting (een korting op de af te dragen inkomstenbelasting) inkomensafhankelijk (zie Belastingplan 2014: algemene heffingskorting). In 2016 geldt dat u tot een inkomen van € 19.922 de maximale heffingskorting van € 2.242 hebt. Bij een hoger inkomen daalt de algemene heffingskorting met 4,822% van het meerdere.

Partner te weinig inkomen

Indien uw fiscale partner te weinig verdient, dan wordt de algemene heffingskorting toch uitbetaald als uzelf voldoende belasting betaalt om deze te verrekenen met uw partner.

Geboren na 1962

Dan daalt de heffingskorting naar 46,67% van het maximum van € 2.242 (2016).