Actueel: regeling bijzonder uitstel van betaling

Hebt u vanwege corona bijzonder uitstel van betaling gekregen? Dan krijgt u nu langer de tijd om uw opgebouwde belastingschuld af te lossen. U mag daar 36 maanden over doen. En u hoeft er pas mee te beginnen vanaf 1 juli 2021.
Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens gekeken naar de termijn om af te lossen en besloten om de betalingsregeling verder te verruimen.

Betalingsregeling

De belastingschuld waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, hoeft u pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen.
In het voorjaar van 2021 informeert de belastingdienst u over de exacte omvang van uw schuld en de wijze waarop u de maandelijkse termijnen kunt voldoen.

Bijzonder uitstel verlengen kan tot en met 31 december 2020

Hebt u eerder bijzonder uitstel van 3 maanden aangevraagd? Dan is het tot 31 december mogelijk om dit uitstel te verlengen.
Wanneer u ervoor kiest om het bijzonder uitstel van 3 maanden niet te verlengen, verwacht de belastingdienst dat u de belasting vanaf de eerstvolgende aangifte weer op tijd betaalt.

1e keer bijzonder uitstel aanvragen kan tot 1 oktober 2020

Bent u recent in financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Dan kunt u tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aanvragen.
Zowel het aanvragen als verlengen van bijzonder uitstel gaat makkelijk via een online formulier. Dit kost enkele minuten.

Tijdlijn van nu tot 1 juli 2021

  • 30 september 2020: deadline 1e aanvraag bijzonder uitstel van betaling 
  • 31 december 2020: deadline aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling
  • Voorjaar 2021: u ontvangt van de belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling
  • 1 juli 2021: beginnen met het aflossen van uw belastingschuld.