Actualisering cafetariaregeling

De staatssecretaris heeft het besluit van 28 januari 2011, nr. DGB 2011/1M over cafetariaregelingen geactualiseerd.

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht en is er geen mogelijkheid meer om te kiezen voor het oude regime van vergoedingen en verstrekkingen.

Deze wijziging is verwerkt in het geactualiseerde besluit. Het betreft met name de onderdelen 2.1, 2.3 en 3 van dit besluit.
In onderdeel 2.3 is de verwijzing naar oudere jurisprudentie vervallen omdat dit geen toegevoegde waarde meer heeft.

Besluit van 15 juli 2016, nr. BLKB 2016/765M