Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 gepubliceerd

Vandaag is het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 gepubliceerd. Het protocol is de uitkomst van nauwe samenwerking tussen de Belastingdienst, Brancheorganisatie Kinderopvang, NBA en sectoraccountants. Het protocol is goedgekeurd door de NBA-werkgroep COPRO.

Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie. Het protocol gaat in op de volgende zaken:

  • werkzaamheden van de accountant,
  • uitwerking van het normenkader
  • modellen voor de bestuursverklaring en het assurance-rapport.

Accountantsprotocol-Uitzonderingsregeling-Kinderopvangtoeslag-2013

BRON: Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants.