Accountantskosten last voor kinderopvang

Het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangifte (inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, inclusief accountantskosten) behoren tot de grootste administratieve lasten van de kinderopvang branche. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Regeldruk in de kinderopvang 2014’ dat minister Asscher van SZW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dagopvangorganisaties

Het opmaken van de jaarrekening is jaarlijks een grote kostenpost voor zowel grote als kleine dagopvangorganisaties. Hierin zijn ook kosten voor de accountant begrepen. Voor de accountantskosten is uitgegaan van gemiddeld 10.000 euro voor organisaties met meer dan tien kindplaatsen en 1.000 euro voor organisaties met minder dan tien kindplaatsen. Voor de belastingaangifte voor vennootschapsbelasting worden jaarlijks door kleine organisaties gemiddeld circa 1.000 euro en door grotere organisaties gemiddeld circa 5.000 euro aan (externe) accountantskosten gemaakt.

BSO

Het opmaken van de jaarrekening is voor de buitenschoolse opvang jaarlijks de grootste administratieve last, met name door hoge externe kosten voor de accountant. Evenals voor de dagopvang zijn hier 1.000 euro voor kleinere organisaties en 10.000 euro voor grotere organisaties gerekend. Voor de belastingaangifte vennootschapsbelasting worden jaarlijks gemiddeld door kleine organisaties € 1.000 en door grotere organisaties € 5.000 externe kosten gemaakt voor de inhuur van accountants/adviseurs.

Gastouderbureaus

Gastouderbureaus verrichten zelf veel administratieve handelingen. Daardoor hebben zij minder ondersteuning van accountants en adviseurs nodig. Voor alle gastouderbureaus zijn de externe kosten voor de belastingopgave en jaarrekening op totaal gemiddeld 2.000 euro per gastouderbureau per jaar geraamd.