Accountants in tijdnood door loonsubsidieregeling NOW1

Accountants zijn druk met de controlewerkzaamheden voor coronasteunmaatregelen zoals de NOW1.
Door de strenge eisen dreigt er voor veel ondernemers een financieel debacle.

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een vereiste wanneer een bedrijf meer dan 100.000 euro heeft ontvangen aan loonsubsidie (NOW1) vanwege corona. Accountants van Deloitte en PwC waarschuwen dat zij de vereiste goedkeurende verklaring niet in alle gevallen voor de deadline van 31 oktober 2021 kunnen aanleveren.
Dit komt doordat de regeling als zeer complex wordt ervaren door een haastig ontwerp van het controleprotocol, aldus het FD.
Indien de accountant deze verklaring niet voor de deadline kan geven, dan moeten de bedrijven de coronasteun terugbetalen, ook al hadden zij daar wel recht op.
Voor veel ondernemers zou dat zeer ernstige financiële problemen op kunnen leveren.

Ministerie van SZW

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd  naar een oplossing te zoeken voor dit grote probleem. Het Ministerie van SZW laat weten dat zij aan een oplossing werken, maar de NBA meldt dat deze er nog niet is.

UWV

Uit onderzoek van het UWV blijkt dat heel veel bedrijven, die de NOW1 kregen om de lonen van werknemers te betalen, niet weten dat zij een definitieve berekening aan moeten vragen bij het UWV. Zo’n 84.000 werkgevers moeten dit nog doen. Het UWV is druk bezig met het opzetten van communicatie om de ondernemers te laten weten, via onder andere advertenties en social media kanalen, dat dit wel nodig is zodat de steun niet hoeft worden terugbetaald.

Extra werk

Naast dat de accountants extra werk hebben aan de NOW1 regeling, zijn er nog andere steunmaatregelen zoals de NOW 2, 3 en 4, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo).  Daarnaast lopen de normale werkzaamheden zoals het opmaken van jaarrekeningen ook gewoon door. De NBA laat weten dat de accountants heel veel werk hebben aan de coronasteunmaatregelen van de overheid en dat zij graag zien dat hier een oplossing voor wordt bedacht om hun enigszins te kunnen verlichten van de hoge druk en het extra werk dat zij nu moeten verrichten.