Abonnement nieuw mobiel, zakelijk of privé

Het maakt niet uit of u uw mobiel/abonnement op naam van uw eenmanszaak of Vof heeft staan of op uw privénaam. In beide gevallen zijn de zakelijke kosten aftrekbaar. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de btw.

U moet wel aannemelijk maken welk deel er zakelijk is en welk deel privé. Dat is in praktijk natuurlijk vrijwel ondoenlijk. Telefoonkosten aan de hand van specificaties splitsen, is al monnikenwerk, laat staan dataverbruik en gebruik via wifi.
Maak een redelijke inschatting, waarbij u niet alleen rekening houdt met belminuten, maar ook met e-mail, muziek, WhatsApp, etc.

Privé-abonnement

Koopt u als consument (dus privé) een telefoon op afbetaling, dan is er sprake van kredietverstrekking waarop de regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing zijn.
Sinds 1 mei 2017 zijn aanbieders van telefoontoestellen op afbetaling dan ook verplicht om een inkomens- en lastentoets uit te voeren als een consument een dergelijke overeenkomst aangaat.
Let op 1.  Daarnaast worden telefoonkredieten aan consumenten van € 250 of meer geregistreerd bij het BKR.
Let op 2. Een telefoonkrediet dat u aangaat als consument, kan gevolgen hebben voor nieuwe (ook zakelijke) kredieten die u aangaat.

Zakelijk abonnement

Een zakelijke kredietverlening aan zakelijke klanten die zich registreren met een KvK-nummer, vallen niet onder de Wft. Voor zakelijke contracten wordt dus geen inkomens- en lastentoets uitgevoerd. Ook wordt de lening niet bij het BKR geregistreerd.

Mobiele telefoon als bedrijfsmiddel

Een mobieltje van € 450 of meer die u voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, mag u tot uw bedrijfsvermogen rekenen. Hierover schrijft u jaarlijks af.

Een mobiele telefoon die u tot uw bedrijfsvermogen heeft gerekend, komt ook voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in aanmerking.
Om voor de KIA in aanmerking te komen moet u in 2020 voor meer dan € 2.400 en niet meer dan € 323.544 investeren in bedrijfsmiddelen.

Omzetbelasting

Voor de btw moet u onderscheid maken in:
– de aanschafkosten en;
– de kosten van gebruik en onderhoud.

De btw op de aanschafkosten is, als deze ‘zakelijk’ is geëtiketteerd (en bij een Vof ook is ingebracht en op de balans komt), volledig aftrekbaar, maar u moet wel gedurende het jaar van aanschaf en de vier volgende boekjaren btw over het privégebruik afdragen.

De gebruikskosten mag u slechts voor het zakelijke deel aftrekken. Aan particulieren wordt de btw vaak niet apart vermeld. U mag de btw dan alleen aftrekken als het btw-bedrag af te leiden is (bijv. ‘incl. 21% btw’) en het factuurbedrag minder is dan € 100 incl. btw. 

AbonnementskostenBijv. 50% is zakelijk, aftrekbare btw
Bijv. € 75 incl. € 13 btw= € 6,50 aftrekbaar.
Aanschaf mobiel (bedrijfsvermogen)Bijv. 50% is privé, 50% van btw terugbetalen (1/5 per jaar)
Bijv. € 1.000, excl. btwAftrekbaar bij ingebruikname 21% van 1.000 = € 210. Vervolgens gedurende vijf jaar (vanaf jaar ingebruikname) jaarlijks corrigeren: 50% x € 1.000 = € 500 (€ 500 / 5) x 21% = € 21 btw afdragen per jaar (bij een gelijkblijvend percentage privégebruik).