Aanvullend geboorteverlof partner

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle partners van net bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Het loon tijdens dit verlof wordt door het UWV betaald, maar u moet als werkgever de aanvraag hiervoor doen.

Regulier geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 1 werkweek geboorteverlof.
Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt u 30 uur geboorteverlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof.
Het gaat om de arbeidsduur zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst.

Aanvullend geboorteverlof

De partner van een vrouw die bevalt op of na 1 juli 2020, heeft na opname van het regulier geboorteverlof ook recht op aanvullend verlof.
Dit verlof hoeft u niet door te betalen, u moet het wel verlenen.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken en moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Het mag in overleg met de werkgever gespreid worden opgenomen in die 6 maanden.

Uitkering UWV

De werknemer krijgt tijdens het verlof een uitkering van het UWV.
Deze uitkering is 70% van zijn dagloon, waarbij het dagloon is gemaximeerd op € 222,78 per dag.
In de CAO is aangegeven of de werkgever verplicht is om de uitkering van het UWV aan te vullen tot een bepaald percentage.

Benodigde gegevens

U heeft de volgende gegevens van uw werknemer nodig:

  • de geboortedatum van het kind;
  • het aantal weken dat uw werknemer het verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken);
  • de ingangsdatum van het aanvullend verlof;
  • de bevestiging dat uw werknemer het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen;
  • of wij de uitkering rechtstreeks aan uw werknemer betalen of aan u.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 4 weken een beslissing van het UWV.

Uitbetaling

De uitbetaling aan de werknemer kan rechtstreeks door het UWV worden gedaan of via de werkgever.

Werknemer ziek

Is uw werknemer langdurig ziek en u betaalt het loon door, dan kan uw werknemer alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als deze binnen 6 maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is.

Is uw werknemer ziek tijdens het aanvullend geboorteverlof, dan stopt het verlof tijdelijk. Uw werknemer kan het verlof verder opnemen als deze binnen 6 maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is.

Verlofweken die na die 6 maanden niet zijn opgenomen, komen te vervallen.