Aanvraagformulier ANBI instelling vernieuwd

De Belastingdienst heeft het Aanvraagformulier Beschikking ANBI instelling vernieuwd.

Met dit formulier kan een instelling een ANBI beschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

LET WEL Onvolledig of verkeerd ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

LET WEL Stuur ook alle benodigde bijlagen mee.