Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten

Vanaf 25 november 2020 is het virtuele loket voor de aanvraag van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) geopend voor extra financiële ondersteuning als gevolg van de Corona-crisis.
De TVL is de opvolger van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19).
De TVL wordt in het 4e kwartaal van 2020 opengesteld voor alle sectoren, behoudens krediet- en financiële instellingen (w.o. holdingvennootschappen).
De TVL heeft een aantal bijzondere aspecten, waardoor de regeling in voorkomende gevallen uitermate gunstig kan uitpakken!

Afhankelijk van de aard en omvang van uw bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving kunt u voor een subsidie van minimaal € 750 en maximaal € 90.000 in aanmerking komen.
Om voor de TVL in aanmerking te komen, gelden de volgende eisen:

  1. Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019 (referentie-omzet);
  2. De vaste lasten zijn minimaal € 3.000 in het 4e kwartaal van 2020.

Ten aanzien van de hoogte van de vaste lasten geldt als bijzonderheid dat niet wordt gekeken naar de werkelijke vaste lasten in het 4e kwartaal van 2020, maar naar een vast percentage wat is gekoppeld aan de specifieke SBI-code (Standaard Bedrijfs Indeling) waarmee de onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Onder omstandigheden kan het dus zo zijn dat u méér subsidie ontvangt dan er werkelijk aan kosten is gemaakt!

Verder wordt slechts gekeken naar de terugval in omzet; de eventuele inkoopwaarde van de omzet is derhalve niet relevant.

Van belang is dat de onderneming vóór 15 maart 2020 is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (met de juiste SBI-code). Het is niet toegestaan om met terugwerkende kracht de SBI-code aan te passen. Verder geldt nog dat de onderneming op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling heeft aangevraagd bij de rechtbank dan wel failliet is verklaard.

De ‘referentie-omzet’ op basis waarvan de uiteindelijke subsidie wordt bepaald hangt af van het moment waarop de onderneming voor het eerst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de meeste gevallen zal dit overigens de periode 1 oktober 2019 t/m 31 december 2019 zijn, waarbij de ingediende BTW-aangifte over het 4e kwartaal van 2019 het uitgangspunt zal zijn.

Voor verplicht gesloten horeca-ondernemers geldt een extra eenmalige opslag van 2,8% op het reguliere vergoedingspercentage met een maximum van € 20.160.

Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van het verwachte omzetverlies. Na afloop van de subsidieperiode dient de werkelijke omzet te worden opgegeven, waarna mogelijk een aanpassing van de verkregen subsidie zal plaatsvinden (dan wel het restant van 20% wordt uitbetaald).

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

BRON: TEKZ belastingadviseurs