Aanvraag subsidie WBSO vereenvoudigd

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs bekendgemaakt dat de procedure voor het aanvragen van een subsidie op grond van de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) met ingang van 2020 zal worden vereenvoudigd. Zo kunt u vanaf 2020 op vier momenten (nu drie) per jaar een aanvraag voor de afdrachtvermindering loonheffing indienen.

Verder moet op dit moment de aanvraag uiterlijk één maand voor het starten van het project zijn ingediend. Deze termijn wordt met ingang van 2020 verkort naar één dag.

In de sfeer van de inkomstenbelasting heeft u recht op een vaste aftrek S&O indien u minimaal 500 S&O-uren per kalenderjaar maakt. Voor 2019 bedraagt de aftrek € 12.775.
Voor startende ondernemers is er een extra aftrek voor 2019 van € 6.391.

Er zal ook in 2020 voldoende budget beschikbaar zijn om de WBSO-regeling op hetzelfde niveau door te zetten. De bedragen voor 2020 worden nog bekend gemaakt.

U kunt dus blijven profiteren van een flinke afdrachtvermindering loonheffing als u innovatieve projecten binnen uw bedrijf opstart.
Meer informatie vindt u op: https://www.rvo.nl