Aanscherping werkkostenregeling 2016

Per 1 januari 2016 verandert de werkkostenregeling op 2 punten.

  1. De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u aanwijst als eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze in uw administratie op te nemen als eindheffingsloon), niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.
    Het gebruikelijkheidscriterium wordt aangescherpt: het aanwijzen van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang moet gebruikelijk zijn. Het moet dus gebruikelijk zijn dat uw werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen via eindheffing voor uw rekening neemt.
    Met andere woorden een bonus in december die vorig jaar gewoon belast was, kan nu niet in de vrije ruimte vallen.
  2. Per 1 januari 2016 vervalt de nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning. Dit geldt ook voor de kosten die aan de lening zijn verbonden. U mag het rentevoordeel inclusief de kosten niet aanwijzen als eindheffingsloon als het gaat om een lening waarvan de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. U moet het rentevoordeel inclusief de kosten rekenen tot het loon van de werknemer. Uw werknemer kan het belaste rentevoordeel in de inkomstenbelasting aftrekken bij de eigenwoningregeling onder de voorwaarden die daarvoor gelden.

Berekening rentevoordeel

Het rentevoordeel wordt berekend door het verschil te nemen tussen het afgesproken rentepercentage en de rente voor een vergelijkbare lening in de markt (waarde in het economische verkeer)  op het moment dat u de lening afsluit of de rentevastperiode ingaat. Het rentevoordeel vult u ook in in de aangifte loonheffingen.

TIP De nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening die de werknemer gebruikt om een (elektrische) fiets of een elektrische scooter te kopen, blijft ook na 1 januari 2016 van toepassing.