Aanscherping controle giften

Het fiscaalvriendelijk schenken aan goede doelen gaat veranderen. Contante giften via de collectebus zijn, als het aan het kabinet ligt, binnenkort niet langer aftrekbaar. Het is voor de Belastingdienst namelijk moeilijk te controleren of de gift wel is gedaan. Dat schrijft het AD op basis van een Kamerbrief van staatssecretaris Menno Snel.

Slim invulscherm

Bovendien kunnen belastingplichtigen straks alleen nog aftrek krijgen als het goede doel voorkomt in het ‘slimme invulscherm’ dat de fiscus in het aangifteprogramma zal opnemen. Als het goede doel niet in deze lijst staat, dan is er geen recht op aftrek. Zo moet het voor Nederlanders makkelijker worden om te zien of hun gift in aanmerking komt voor belastingaftrek en wordt de controle door de fiscus eenvoudiger.

Huidige situatie fraudegevoelig

Nu kan in een vrij invulveld de naam van het goede doel worden opgegeven. Dit gebeurt niet altijd correct en is fraudegevoelig. Nederland telt ruim 40.000 organisaties die worden erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Alleen aan organisaties met zo’n ANBI-status mag fiscaalvriendelijk worden geschonken.

Verbetering aftrek is nodig

Staatssecretaris Snel benadrukt dat de giftenaftrek van grote betekenis is voor goede doelen in Nederland. Daarom moet deze wel behouden blijven. Door de foutgevoeligheid van de giftenaftrek ontstaat echter een negatief effect op de bereidheid om te geven. Verbetering is dus ‘wenselijk en nodig’.