Aandelenkapitaal verhogen

Nadeel van de BV’s met een (heel) laag geplaatst aandelenkapitaal van bijvoorbeeld € 1,00 is, dat het (potentiële) contractpartners afschrikt om zaken te doen met de BV. Dit bezwaar kan worden opgeheven door het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal te verhogen.

Dat kan door een besluit van de vergadering van aandeelhouders op de volgende manieren:

  1. de aandelen worden in geld volgestort;
  2. het te storten bedrag wordt verrekend met een vordering van de aandeelhouder(s) op de BV;
  3. het te storten bedrag wordt verrekend met een agio dat de aandeelhouder in het verleden heeft gestort op aandelen die de aandeelhouder reeds bezit;
  4. de aandelen worden volgestort door overdracht c.q. inbreng van bijvoorbeeld een pand, machines of andere bedrijfsmiddelen; daarvoor moet wel een beschrijving worden opgesteld (accountantsverklaring hoeft niet meer sinds 1 oktober 2012).

Notaris

Nadat alle besluiten zijn genomen en vastgelegd kan bij de notaris de akte van uitgifte van aandelen worden ondertekend en het register van aandeelhouders worden bijgewerkt. De notaris zorgt ook voor aanpassing bij de Kamer van Koophandel.