Aandelen schenken

Schenken van aandelen moet bij notariële akte. Schenken van certificaten van aandelen kan bij onderhandse akte.

Bij schenken in de familiesfeer aan kinderen of kleinkinderen kan een privéclausule of uitsluitingsclausule worden opgenomen.
Dan kunnen de aandelen tot het privévermogen blijven van de begiftigde en daardoor vallen de aandelen niet in het gemeenschappelijk vermogen van de partners.