Aandachtspunten model-notulen

Bij de wijziging van Boek 2 BW per 1 oktober 2012 is ook artikel 227 gewijzigd. Deze wijziging is in diverse model notulen nog niet doorgevoerd.
Artikel 227 handelt over het vergaderrecht in de algemene vergadering. Volgens het oude artikel 227 lid 2 hadden houders van een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat op naam van een aandeel in een BV de bevoegdheid om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Sinds 1 oktober 2012 is dit gewijzigd. Het lid 2 geeft nu aan dat houders van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden vergaderrecht hebben.
Deze wijziging is in diverse model notulen nog niet doorgevoerd. Neem daarom de (nieuwe) statuten van de BV door en pas daarop de tekst van de notulen aan.