Aandachtspunten belastingaangifte 2018

De belastingdienst heeft in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten voor het aangiftejaar 2018 bekend gemaakt.

Dat zijn:

  1. restant persoonsgebonden aftrek;
  2. eigen woning en echtscheiding;
  3. hypotheekverhoging voor de eigen woning;
  4. starters op de woningmarkt;
  5. studiekosten;
  6. resultaat overige werkzaamheden;
  7. afkoop lijfrente;
  8. onjuiste verdeling tussen fiscaal partners;
  9. ervenrekening (bankrekening erflater);
  10. cryptovaluta.