500 km privé naar tijdsgelang

Het is mogelijk dat de werknemer in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak, maar toch een bijtelling krijgt.
Dit kan zich voordoen als de werknemer de auto maar een deel van het kalenderjaar ter beschikking heeft. U moet de gemaakte privékilometers over die periode omrekenen naar het aantal kilometers dat een werknemer zou rijden in een heel kalenderjaar. 

Voorbeeld

Een werknemer krijgt 3 maanden een auto ter beschikking. In deze periode rijdt hij 200 km privé. Omgerekend naar een heel jaar zou de werknemer 12/3 x 200 = 800 km privé rijden. Op kalenderjaarbasis is dat dus meer dan 500 km.
Voor de 3 maanden dat hij dus met de desbetreffende auto rijdt, krijgt hij een bijtelling.

Zie ook: 500 km-grens ook voor auto met 0% bijtelling.